Tyczenie budynków i obiektów budowlanych

plac budowy pełen filarówTyczenie budynków i obiektów budowlanych to naniesienie stałych punktów, przeniesionych z oznaczeń na mapie, w terenie. Jest proces potrzebny do prawidłowego posadowienia i ustawienia obiektu wobec stron świata oraz infrastruktury, a także ustaleniu odległości od poszczególnych punktów.

 

Metoda kołkowa

Bardzo popularnym sposobem tyczenia budynków jest metoda kołkowa. Polega na wbiciu palików w narożnikach planowanego obiektu oraz w miejscach, gdzie przecinają się jego osie.

 

Metoda ław drutowych

Metoda ław drutowych polega na przybiciu do palików odpowiednich desek, które nakreślają obrys budynku. Następnie mocowane są druty, co pozwala nakreślić właściwy kształt obiektu.

 

Inne metody

Stosowana jest również metoda rowkowa i rozsypanego wapna, które pozwalają precyzyjnie nakreślić obrys obiektu. Jednak ich skuteczność jest niewielka w momencie pojawienie się opadów atmosferycznych, które zacierają granice.

 

Wykonujemy szkice kontroli i położenia poszczególnych elementów obiektu i przedstawiamy klientowi w postaci operatu.