Mapy do celów projektowych

mapa z uwzględnioną wysokością terenuMapy do celów projektowych wykonujemy na podstawie mapy zasadniczej terenu. Potrzebne są do wykonania projektu budowlanego oraz otrzymania pozwolenia na budowę.


Zakres mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych zawiera:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  • linie zabudowy: osie dróg, położenie instalacji,
  • położenie zieleni powyżej 2 m,
  • oznaczenie zabudowy poziomej i pionowej,
  • usytuowanie innych obiektów ważnych dla projektu obiektu.

 

Etapy realizacji

Kolejność działania przy tworzeniu mapy do celów projektowych

1. Otrzymanie zlecenia wraz z numerem działki i obręb ewidencyjny.

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK. Oczekiwanie na materiały do 10 dni.

3. Pobrania mp zasadniczych niezaktualizowanych.

4. Wykonanie pomiarów aktualizacyjnych.

5. Wykonanie operatu pomiarowego i przekazanie do PODGiK.

6. Otrzymanie aktualnej mapy do celów projektowych.

7. Odebranie z PODGiK określonej liczby map do celów projektowych.

8. Przekazanie inwestorowi.

 

Czas niezbędny do wykonania mapy to 2. tygodni nawet do 2. miesięcy. Wszystko zależy od wielkości opracowywanego terenu oraz od dynamiki działania organów administracyjnych.