Podziały nieruchomości, ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych

tachimetr na placu budowyWydzielenie nieruchomości, ustalenie granic, wznowienie znaków granicznych odbywa się na zlecenie właściciela nieruchomości.

 

Wydzielenie nieruchomości

Podział nieruchomości jest realizowany przez obecnego właściciela na korzyść nowego. Zaznaczany jest w księgach wieczystych pod nowym oznakowaniem i na mapy zostają naniesione wykonane czynności.

Dokumentacja podziału zawiera:

  • opis położenia obiektu,
  • oznaczenia nieruchomości do podziału,
  • informacje o nieruchomościach sąsiadujących,
  • informacje o oznaczeniach nieruchomości po podziale,
  • oddzielenia przeciwpożarowe,
  • informacje o powierzchniach wydzielonych nieruchomości.

 

Ustalenie granic

W przypadku braku dokumentacji możemy podjąć się ustalenia granic nieruchomości. Informacje pozyskujemy na podstawie wykonywanych pomiarów oraz znaków granicznych w terenie lub od właścicieli sąsiednich nieruchomości, jeżeli są zgodne co do siebie. Ustalone punktu zaznaczamy na gruncie, a z czynności sporządzamy protokół dla osób zainteresowanych.

 

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych odbywa się w sytuacji, gdy przesunięta została granica prawna, a oznaczenia zostały zagubione lub zniszczone. Proces ten może być wykonany bez postępowania administracyjnego, jeżeli są do tego konieczne dokumenty.