Inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych

pracownik w hangarzePodejmujemy się realizacji zleceń dotyczących inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych.

Wykonujemy zarówno inwentaryzację bieżącą, jak i powykonawczą. Zakres czynności obejmuje:

  • pomiary architektoniczne – z natury,
  • pomiary powierzchni – wyliczenie powierzchni według norm,
  • przekroje obiektu przez wszystkie kondygnacje,
  • pomiary elewacji poszczególnych ścian i całego budynku,
  • inwentaryzacja sieci: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania wentylacji i klimatyzacji,
  • pomiary dachu i inwentaryzacja znajdujących się tam urządzeń,
  • pomiary detali niestandardowych,
  • rzut sytuacyjny – zaznaczenie obiektu na tle granic działek, odległości od drogi, chodnika,
  • opis techniczny i fotograficzny.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza robiona jest po zakończeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich w obiekcie. Głównym jej celem jest sprawdzenie, czy wybudowany budynek jest zgodny z projektem. Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna do otrzymania protokołu odbioru budynku. Najkorzystniejszy jest stały kontakt z geodetą podczas całego okresu trwania inwestycji.